ถอดคําประพันธ พระอภัยมณี ตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื อ

6.ลักษณะของตัวละครแต่ละตัว - พระอภัยมณี. พระอภัยมณี. พระอภัยมณี. พระอภัยมณี. พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ22. ดินแดนในเรื่องพระอภัยมณี - วิกิพีเดีย